Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φίσκα Αλίκη   

 

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Θωμαΐδης Βασίλειος 

 

   Συνεργαζόμενο μέλος Δ.Ε.Π. Καθηγητής Νευροχειρουργικής Μπιρμπίλης Α. Θεοδόσιος

 

Μέλος ΕΤΕΠ - Γραμματεία Ιακωβάκη Μαρία  

 

Μέλος ΕΤΕΠ Παρασκευάς Αθανάσιος