Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ανατομίας επεκτείνονται σε θέματα τόσο της κλασσικής Περιγραφικής Ανατομίας, όσο και στο πεδίο της Κλινικής και Εφαρμοσμένης Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας, με πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, συμμετοχές σε Συνέδρια, συμμετοχές σε συγγραφή και επιμέλεια Ανατομικών βιβλίων και με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.