Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Κλινική Χειρουργική - Ανατομία"Στόχοι

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  "Κλινική - Χειρουργική Ανατομία" είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία σε υψηλό επίπεδο.

Στόχοι είναι η προσέγγιση από επιστημονική, μεθοδολογική και ερευνητική οπτική της λειτουργικότητας του ανθρώπινου σώματος, σε συνδυασμό με την πληρέστερη και  βαθύτερη μελέτη της Ανατομίας του ανθρώπου, καθώς και των κλινικών και χειρουργικών εφαρμογών της, σε σχέση με τις παραλλαγές, τις φυσιολογικές και παθολογικές αποκλίσεις,  την απεικόνιση, τις προσπελάσεις και τους επεμβατικούς, διαγνωστικούς και θεραπευτικούς ιατρικούς χειρισμούς.

Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα στοχεύει στη μελέτη των χειρουργικών τεχνικών και τη γνώση και ανάπτυξη νέων χειρουργικών τεχνικών πάνω σε πτωματικό υλικό και χειρουργικά μοντέλα. Η σύγκριση των νέων με τις παλαιότερες ήδη χρησιμοποιούμενες χειρουργικές τεχνικές θα επιτευχθεί με τη συμβολή απεικονιστικών μεθόδων, μακροσκοπικών και μικροσκοπικών χαρακτηριστικών και των κλινικών τους επιπτώσεων.