Εκπαιδευτικές δυνατότητες

Στη διάρκεια των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό από το ΔΠΘ και τα άλλα ΑΕΙ της χώρας, με τη μελέτη μεγάλου εύρους ερευνητικών πεδίων,  την εμπειρία χρήσης διαδικτυακών βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων και τη δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης σε Κλινικές και Εργαστήρια του ΔΠΘ και άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Η εκπαίδευση νέων ικανών επιστημόνων στον τομέα της Κλινικής και Χειρουργικής Ανατομίας παρέχει γνώσεις και δεξιότητες, που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύτατο φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων και σε όλα τα  πεδία του χώρου των επαγγελμάτων υγείας.

Τόπος διεξαγωγής και υποδομή

Το ΠΜΣ υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ανατομίας του Ιατρικού Τμήματος του Δ.Π.Θ., με την παρακολούθηση διαλέξεων ή συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις των επιμέρους μαθημάτων.

Υπάρχει η δυνατότητα σύγχρονης ή και ασύγχρονης διδασκαλίας επιλεγμένων διαλέξεων μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Διάρκεια

Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτούνται τρία (3) εξάμηνα σπουδών πλήρους φοίτησης. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο φοιτητής θα έχει συγκεντρώσει 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές αρχίζουν κατά κανόνα το χειμερινό εξάμηνο, με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα να γίνεται γνωστό στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Ο φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο διπλάσιο της αυτής της διάρκειας, δηλαδή μέσα σε 3 έτη.

Τίτλος Σπουδών

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Κλινική – Χειρουργική Ανατομία».

Η απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης πραγματοποιείται σε ειδική τελετή.