Περιγραφή των μαθημάτων

 

Οι γνώσεις της Ανατομίας του Ανθρώπου, προπτυχιακού επιπέδου, θεωρούνται κατακτημένες.

Στόχος του ΠΜΣ είναι η διεύρυνση, εμβάθυνση και η πολυεπίπεδη προσέγγιση των εφαρμογών των γνώσεων αυτών στην κλινική και χειρουργική πρακτική.

 

1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή στην Κλινική – Χειρουργική Ανατομία

Εισαγωγή στην κλινική ανατομία του ανθρώπου, στην επιφανειακή ανατομία, με τον καθορισμό οδηγών σημείων, επιπέδων και αξόνων του ανθρώπινου σώματος, αδρή ανασκόπηση των ανατομικών παραλλαγών δομής και θέσης και σύνδεση των ανατομικών δεδομένων των οργανικών συστημάτων με την κλινική πράξη.

Βασικές αρχές της ακτινολογικής ανατομίας του σώματος, με εισαγωγή στις εφαρμογές της απλής ακτινογραφίας, της αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας και της υπερηχογραφίας.

Ανασκόπηση της ανατομίας των εσωτερικών κοιλοτήτων και των εφαρμογών της στις προσπελάσεις στο ανθρώπινο σώμα κατά περιοχές και συστήματα, στην οποία περιλαμβάνονται οι τεχνικές πρόσβασης κατά τις λήψεις δειγμάτων σωματικών υγρών ή ιστών, οι αναισθησιολογικές τεχνικές, καθώς και οι διαδερμικές, ενδοσκοπικές, αγγειακές και χειρουργικές προσπελάσεις.

Η Ιστορία της Ιατρικής, άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο της γνώσης στην Ανατομία του Ανθρώπου, η τέχνη στην Ανατομία διαχρονικά και η εξέλιξη των εργαστηριακών, εκπαιδευτικών και υπολογιστικών τεχνικών στην Ανατομία.

 

2. Κλινική - Χειρουργική Ανατομία της Κεφαλής και του τραχήλου

Εισαγωγή στην κλινική ανατομία της κεφαλής και του τραχήλου: επιφανειακή και περιγραφική ανατομία. Ακτινολογική ανατομία της κεφαλής και του τραχήλου: απλή ακτινογραφία – υπερηχογραφία, αξονική - μαγνητική τομογραφία.

Η Κλινική Ανατομία του τριχωτού της κεφαλής – στιβάδες, επανορθωτική και πλαστική χειρουργική.

Η νευροανατομία των οφθαλμοκινητικών εγκεφαλικών συζυγιών (ΙΙΙ, ΙV, VI), του τριδύμου (V) και του προσωπικού (VII) νεύρου και τα κλινικά σύνδρομα, που συνοδεύουν τις διαταραχές τους.

Η χειρουργική ανατομία του εγκεφαλικού κρανίου: κλασσικές προσπελάσεις του εγκεφάλου. Η χειρουργική ανατομία του προσωπικού κρανίου: του οφθαλμού, του ωτός, της στοματικής κοιλότητας και του ανώτερου πεπτικού συστήματος, της ρίνας και των παραρρινικών κόλπων, των μεγάλων σιελογόνων αδένων.

Η χειρουργική ανατομία του τραχήλου, στη χειρουργική του λάρυγγα, του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων.

 

3. Κλινική - Χειρουργική Ανατομία του Θώρακα

Εισαγωγή στην κλινική ανατομία του θώρακα: επιφανειακή και περιγραφική ανατομία, ανατομικές παραλλαγές. Ακτινολογική ανατομία: αξονική και μαγνητική τομογραφία.

Η κλινική και χειρουργική ανατομία του θωρακικού τοιχώματος, της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, του οισοφάγου και του μεσοθωρακίου.

Η χειρουργική ανατομία του μαστού και της μασχάλης.

 

4. Κλινική Χειρουργική Ανατομία του άνω άκρου

Εισαγωγή στην κλινική ανατομία, επιφανειακή και περιγραφική ανατομία και κλινική εξέταση του άνω άκρου. Ακτινοανατομία: απλή ακτινογραφία, υπερηχοτομογραφία μαγνητική τομογραφία.

Εμβιομηχανική ώμου, αγκώνα, πηχεοκαρπικής και χειρός.

Η χειρουργική ανατομία του άνω άκρου:  προσπελάσεις ώμου, βραχίονα, αγκώνα, αντιβραχίου πηχεοκαρπικής και χειρός (σε τραύμα και επανορθωτική χειρουργική).

Στοιχεία ενδοσκοπικής ανατομίας των αρθρώσεων του άνω άκρου. Βασικές αρχές αγγειακών χειρουργικών προσπελάσεων του άνω άκρου.

 

5. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία της ράχης

Εισαγωγή στην κλινική ανατομία – επιφανειακή και περιγραφική ανατομία, κλινική εξέταση σπονδυλικής στήλης (ΣΣ), κατά περιοχές (μοίρες).

Ακτινοανατομία: απλή ακτινογραφία, αξονική τομογραφία – μαγνητική τομογραφία. Απεικονιστικά καθοδηγούμενες διαδερμικές προσπελάσεις στη ΣΣ.

Εμβιομηχανική της ΣΣ. Αρχές αναισθησιολογικής προσέγγισης ΣΣ, η χειρουργική ανατομία της ΣΣ: προσπελάσεις – ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, κατά περιοχές (μοίρες).

 

6. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία της κοιλίας

Εισαγωγή στην κλινική ανατομία της κοιλίας – επιφανειακή και περιγραφική ανατομία, κλινική εξέταση. Ακτινοανατομία κοιλίας και οπισθοπεριτοναϊκού χώρου: υπερηχοτομογραφία, αξονική και μαγνητική τομογραφία, αγγειογραφία.

Η χειρουργική Ανατομία του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος, της άνω κοιλίας (στομάχου, παγκρέατος–ήπατος–χοληφόρων), της κάτω κοιλίας (κόλον, λεπτό έντερο) και του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου.

Βασικές αρχές των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών (MISS) στη χειρουργική της κοιλίας, στοιχεία αγγειοχειρουργικών - ενδαγγειακών τεχνικών στην κοιλία.

 

7. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία της πυέλου

Εισαγωγή στην κλινική ανατομία της πυέλου– επιφανειακή και περιγραφική ανατομία, κλινική εξέταση. Ακτινοανατομία πυέλου: απλή ακτινογραφία, υπερηχοτομογραφία, αξονική και μαγνητική τομογραφία, αγγειογραφία.

Η κλινική - χειρουργική ανατομία των νεφρών.

Η χειρουργική ανατομία του ουρογεννητικού συστήματος στον άνδρα - λαπαροσκοπικές και ενδοσκοπικές τεχνικές στην Ουρολογία.

Η χειρουργική ανατομία της γυναικείας πυέλου – λαπαροσκοπικές τεχνικές στη Γυναικολογία.

Η χειρουργική ανατομία του κατώτερου πεπτικού σωλήνα (ορθοπρωκτικής μοίρας παχέος εντέρου) και του πυελικού εδάφους.

 

8. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία του κάτω άκρου

Εισαγωγή στην κλινική ανατομία, επιφανειακή και περιγραφική ανατομία και κλινική εξέταση του κάτω άκρου. Ακτινοανατομία: απλή ακτινογραφία, υπερηχοτομογραφία, μαγνητική τομογραφία.

Εμβιομηχανική ισχίου, γόνατος και ποδοκνημικής, η ανατομία της βάδισης.

Η χειρουργική ανατομία του κάτω άκρου: προσπελάσεις ισχίου, γόνατος, ποδοκνημικής, άκρου πόδα (σε τραύμα και επανορθωτική χειρουργική).

Στοιχεία ενδοσκοπικής ανατομίας των αρθρώσεων του κάτω άκρου. Βασικές αρχές αγγειακών χειρουργικών προσπελάσεων του κάτω άκρου.