Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των νέων ιατρών και θεραπόντων της Υγείας στην ερευνητική μεθοδολογία, καθώς και την απαρτιωμένη διδασκαλία της Ανατομίας, ώστε να αναδειχθούν ως ολοκληρωμένοι επιστήμονες, με συγγραφικό και ερευνητικό έργο.  

Η σχεδίαση και ολοκλήρωση της Διπλωματικής μεταπτυχιακής τους Εργασίας αποτελεί ένα εξαίρετο εφαλτήριο για την περαιτέρω επιστημονική τους ανάπτυξη.