Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, τους χώρους και τον εξοπλισμό του εργαστηρίου Ανατομίας του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.

Στη διάθεσή τους είναι όλα τα προτεινόμενα συγγράμματα και τα μέσα διδασκαλίας, καθώς και σημαντικό ακαδημαϊκό υλικό για τη στήριξη των σπουδών τους, αλλά και της συγγραφής της Διπλωματικής τους Εργασίας.

Έχουν επίσης την αμέριστη συμπαράσταση, ακαδημαϊκή καθοδήγηση και επίβλεψη όλων των διδασκόντων του.