Αλίκη Φίσκα - Καθηγήτρια Ανατομίας   

 

 Βασίλης Θωμαΐδης - Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας  

 

   Θεοδόσης Μπιρμπίλης - Συνεργαζόμενο μέλος Δ.Ε.Π. Καθηγητής Νευροχειρουργικής 

 

  Γρηγόριος Τσουκαλάς - Απόκτηση Ακαδημαικής Εμπειρίας στα μαθήματα                                               "Ιστορία της Ιατρικής" και "Κλινικής Ανατομίας"

 

Ιακωβάκη Μαρία - Μέλος ΕΤΕΠ Εργαστηρίου Ανατομίας   

 

     Αθανάσιος Παρασκευάς - Μέλος ΕΤΕΠ Εργαστηρίου Ανατομίας