Μαθήματα στο Εργαστήριο Ανατομίας

Στο Εργαστήριο Ανατομίας διεξάγονται

 

δύο Κύρια μαθήματα:

Ανατομια Ι

Ανατομια ΙΙ

 

 και τρία  Επιλεγόμενα μαθήματα:

Κλινική Ανατομία

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Ιστορία της Ιατρικής