ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Το μάθημα της Ιστορίας της Ιατρικής του μαθήματος διδάσκεται στο α’ εξάμηνο σπουδών του Ιατρικού Τμήματος και στοχεύει στην μελέτη και γνώση των αξιομνημόνευτων σταθμών, που σηματοδοτούν την εξέλιξη της Ιατρικής επιστήμης από την αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα και στην παρουσίαση των σπουδαίων προσωπικοτήτων που διαμόρφωσαν καταλυτικά τις επιστήμες της υγείας ως τη σύγχρονη εποχή. Η διδασκαλία της Ιστορίας της Ιατρικής και η  κατανόηση των καταβολών των μεθόδων και των εξελικτικών διαδρομών με τις οποίες αναπτύχθηκε, θα συνεισφέρουν τα μέγιστα στο μέλλον της ιατρικής επιστήμης.

Στα πλαίσια του μαθήματος ανήκει η μελέτη της βιολογικής προέλευσης, προσαρμογής στο περιβάλλον και εξέλιξης του ανθρώπου διαχρονικά.

Η διδασκαλία περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις από αμφιθεάτρου, ενώ στο πρόγραμμα προβλέπεται και η συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων, μελών ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της χώρας.

Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την εκπόνηση εργασίας στην Ιστορία της Ιατρικής, με θέμα της δικής τους επιλογής από λίστα θεμάτων, που παρέχεται από την έδρα του μαθήματος. Η τελική προθεσμία παράδοσης της εργασίας είναι η πρώτη εβδομάδα της εξεταστικής περιόδου, ενώ όσοι φοιτητές δεν επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία λαμβάνουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις.

 

Διευθύντρια – Συντονίστρια : Φίσκα Αλίκη

Διδάσκοντες : Φίσκα Αλίκη

 

Συγγράμματα προς επιλογή:

  1. Ιστορία της Ιατρικής, Λασκαράτος Ι.
  2. Εικονογραφημένη ιστορία της Ιατρικής, Μαρκέτος Σ.