ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ

 

Το μάθημα της Ανατομίας ΙΙ διδάσκεται στο δ’ εξάμηνο σπουδών του Ιατρικού Τμήματος και περιλαμβάνει τη Σπλαχνολογία του ανθρώπου και το Κεντρικό και Περιφερικό Νευρικό Σύστημα.

Η διδασκαλία περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις από αμφιθεάτρου εφ΄ όλης της ύλης καθώς και φροντιστηριακές ασκήσεις επί πτωματικού υλικού. Αυτές πραγματοποιούνται στην αίθουσα πτωμάτων του Ανατομείου και ανέρχονται σε σύνολο στις 12 ωριαίες ασκήσεις. Για την άσκηση επί του πτώματος απαιτείται η γνώση της ύλης του μαθήματος της Ανατομίας Ι. Τα φροντιστηριακά μαθήματα απαιτούν υποχρεωτική παρουσία με τη δυνατότητα μόνο μίας απουσίας στο εξάμηνο.

Οι εξετάσεις στο μάθημα της Ανατομίας ΙΙ πραγματοποιούνται στο τέλος του δ’ εξαμήνου και περιλαμβάνουν αρχικά υποχρεωτικές προφορικές εξετάσεις επί των φροντιστηριακών ασκήσεων του πτώματος. Η επιτυχία στις προφορικές εξετάσεις απαιτείται για τη συμμετοχή των φοιτητών στις γραπτές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται επί του συνόλου της ύλης του μαθήματος. 

 

Διευθύντρια – Συντονίστρια : Φίσκα Αλίκη

Διδάσκοντες : Φίσκα Αλίκη,  Θωμαΐδης Β.

 

Συγγράμματα προς επιλογή:

  1. Grant’s Ανατομία – Agur A.
  2. Εγχειρίδιο Περιγραφικής Ανατομικής – Platzer, Fritsch, Kuhnel, Kahle, Frotscher