ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι

 

Το μάθημα της Ανατομίας Ι διδάσκεται στο γ΄ εξάμηνο σπουδών του Ιατρικού Τμήματος του Δ.Π.Θ.

Περιλαμβάνει την Οστεολογία, τη Μυολογία και τη Συνδεσμολογία του ανθρώπου, το Κυκλοφορικό Σύστημα, την Καρδιά, τα Αισθητήρια Όργανα, καθώς και τους Ενδοκρινείς Αδένες.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση της ανατομικής – ιατρικής ορολογίας και στην κατανόηση των ανατομικών όρων σχέσεων, θέσης, κατεύθυνσης, σύγκρισης και κινησιολογίας.

Η διδασκαλία περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις από αμφιθεάτρου εφ΄ όλης της ύλης, καθώς και φροντιστηριακές ασκήσεις για τη μελέτη του ανθρώπινου σκελετού (οστεολογία). Αυτές πραγματοποιούνται στην αίθουσα διδασκαλίας του Ανατομείου και ανέρχονται στις 12 ωριαίες ασκήσεις συνολικά. Τα φροντιστηριακά μαθήματα απαιτούν υποχρεωτική παρουσία με τη δυνατότητα μόνο μίας απουσίας στο εξάμηνο.

Η δανειστική οστεοθήκη που είναι καθημερινά ανοιχτή στο Ανατομείο, σε συνδυασμό με τη δανειστική βιβλιοθήκη του, δίνουν σε όλους τους φοιτητές την ευκαιρία να μελετήσουν το σκελετό αποτελεσματικά και με μοναδική αμεσότητα.

Οι εξετάσεις στο μάθημα της Ανατομίας Ι πραγματοποιούνται στο τέλος του γ’ εξαμήνου και περιλαμβάνουν αρχικά υποχρεωτικές προφορικές εξετάσεις επί των φροντιστηριακών ασκήσεων. Η επιτυχία στις προφορικές εξετάσεις απαιτείται για τη συμμετοχή των φοιτητών στις γραπτές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται επί του συνόλου της ύλης του μαθήματος. 

 

Διευθύντρια – Συντονίστρια : Φίσκα Αλίκη

Διδάσκοντες : Φίσκα Αλίκη,  Θωμαΐδης Β.

 

Συγγράμματα προς επιλογή:

  1. Grant’s Ανατομία – Agur A. 
  2. Εγχειρίδιο Περιγραφικής Ανατομικής – Platzer, Fritsch, Kuhnel, Kahle, Frotscher